Monday, 29 December 2008

咁都識得笑,證明你都好無聊。

假期過後,心情低落,
又係講講太平紳士爛gag時間:

現在本本八卦周刊封面都是「倪周」,好納悶,那天跟太平紳士閒逛時對話,
我: 都唔知周慧敏鍾意倪震乜野? 又唔靚仔又無咩作為仲要偷食。
太: 愛情呢d 野好難解釋o架o麻。
我: 唔係o架,通常都有得解。
太: 咁你鍾意我d咩?
我: 我鍾意你靚仔囉~
太: 咁咪好難解釋囉。
我: 咩呀, 我o岩o岩先解釋左點解我鍾意你喎。
太: 我係話, 你好難同人解釋到我係靚仔呀!

 

n543265863_337   其實都ok 吖~


No comments: